Κτηματολόγιο/Δασικά
  • Δηλώσεις κτηματολογίου, ενστάσεις, διορθώσεις

  • Χαρακτηρισμοί δασικών, αποχαρακτηρισμοί, μελέτες, τοπογραφικά

Έγκυρη και έγκαιρη καταγραφή των ακινήτων σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, αλλά και συνεχή νομική κάλυψη.
Κατασκευή ιστοσελίδων ATNET COMMUNICATIONS AE