Όνομα
E-mail
Τηλέφωνο
Παρατηρήσεις
Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνου Γ. Καραπιδάκη και Συνεργατών
Διεύθυνση: Αιόλου 104, Γραφεία 301-302
Τ.Κ 10564, Αθήνα
Τηλέφωνα: 011-30-210-3237420
Fax: 011-30-210-3237998
Mobile: 011-30-6972-835751
e-mail: kkaralaw@otenet.gr
kkarapidakis@dsa.gr
Κατασκευή ιστοσελίδων ATNET COMMUNICATIONS AE