Κληρονομικό Δίκαιο
  • Σύνταξη Διαθηκών

  • Αποδοχή -Δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης

  • Διεκδίκηση κληρονομικής μερίδας
Αναλαμβάνουμε οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με κληρονομικά δικαιώματα από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου διαδοχή για δικαιώματα σας στην Ελλάδα.
Κατασκευή ιστοσελίδων ATNET COMMUNICATIONS AE