Αποζημίωση ατυχημάτων
  • Αυτοκινητικά ατυχήματα:

    • Αποζημιώσεις από Ασφαλιστικές εταιρείες
    • Δικαστικές αποζημιώσεις

  • Ιατρικά λάθη

  • Εργατικά ατυχήματα.
Πλήρης νομική κάλυψη σε περίπτωση τροχαίου ή εργατικού ατυχήματος καθώς και σε περίπτωση ιατρικού λάθους και εκπροσώπηση σε αστικά και ποινικά δικαστήρια μέχρι την λήψη πλήρους αποζημίωσης.
Κατασκευή ιστοσελίδων ATNET COMMUNICATIONS AE